114999 - طناب شاهین تاب اصفهان

تعداد سفارش : 80 تن
زمان باقی مانده : 17 روز و20 ساعت
تاریخ تایید : 1400/03/19
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول :
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست :
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...