114774 - سنگ محرابی

تعداد سفارش : 1500 متر مربع
زمان باقی مانده : 1 روز و1 ساعت
تاریخ تایید : 1399/08/24
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل خریدار
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 0.00   تومان
نوع پرداخت : چک
پیوست ها:
توضیحات درخواست : سه رنگ متفاوت هرکدام 500 مترمربع
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...