115821 - ترانسدیوسر ولتاژ TRM420N

تعداد سفارش : 20 عدد
زمان باقی مانده : -21 ساعت
تاریخ تایید : 1402/06/21
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول :
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت :
پیوست ها: PrintReport.ashx.pdf  
توضیحات درخواست : درخواست خرید شرکت نظم اوران صنعت و معدن گل گهر به پیوست ارسال گردید لطفا پیشنهاد فنی و مالی ارسال گردد
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...