امنیت

5   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : داود مهدوی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-زنجان-زنجان-خ سعدی - خیابان زینبیه -ک.زینبیه-مقابل مسجد-پ 9
مدیر : هادی یارمحمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-زنجان-زنجان-منطقه 1-غرب شهرک کارمندان - خیابان یازدهم - قطعه 3840 - واحد 1
مدیر : پیام کاظمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-زنجان-زنجان-منطقه 2-میدان محمدیه - خیابان رسول موسوی - پلاک 23
مدیر : حسین محمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-زنجان-زنجان-خیابان 17 شهریور - خیابان بیگ محمدی - پلاک 50- کدپستي 4518843541
مدیر : بهزاد شریفی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-زنجان-زنجان-شهرک الهیه- فاز یک-خیابان شهید رشید موسوی 1-پلاک 1003 -واحد 3
در حال ارسال اطلاعات...