ماشین آلات و تجهیزات نساجی

(103 شرکت و فروشنده)
مدیر: پیام قدیری
تلفن: 021-66419102, 021-66529088, 021-66402831
مدیر: عباس شایق
تلفن: 021-66819080, 021-66793910~1, 021-66809080
مدیر: منصور رضایی نیا
تلفن: 021-88333417 الی 9
مدیر: مهندس سلطانعلی
تلفن: 021-66031044
مدیر: حسنعلی زارع علی بیک
تلفن: 0352-7235054, 0352-7238488
مدیر: علیرضا میر پنهان
مدیر: موسی انصاری فرد
تلفن: 021-66421246
مدیر: رضا عرفانیان
تلفن: 021-66432907
مدیر: محسن راعی
تلفن: 031-42274246
مدیر: رز شهروز
تلفن: 021-88913917~18
مدیر: مجید سلیمی
تلفن: 021-44978256, 021-44978249
مدیر: سید محمد مرصعی
تلفن: 031-55465878
مدیر: دکتر امیر حمزه حسین نژاد
تلفن: 021-88550468, 021-88553251
مدیر: حمیدرضا گلشن
تلفن: 021-88602361~3
مدیر: نیما اخوان
تلفن: 021-88536546
مدیر: سامان طهماسبی
تلفن: 021-88103105
مدیر: قاسم علی مردانی
تلفن: 021-55892673
مدیر: مهدی امینی
تلفن: 021-88060208
مدیر: مهران نیک زاد
تلفن: 021-77811985
مدیر: هوشنگ ذبیحی نژاد
در حال ارسال اطلاعات...