تولید و پخش تینر و رنگ ساختمانی و صنعتی

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسین وحدتی نژاد
تلفن: 025-33342908
مدیر: مسعود صادقی
تلفن: 025-32855480~84
مدیر: همایون میر محمد صادق
تلفن: 021-26215786, 025-33347041
در حال ارسال اطلاعات...