لوله و اتصالات سیمانی

(12 شرکت و فروشنده)
مدیر: میرعلی والی
تلفن: 021-88033794, 021-88033896
مدیر: امیر فرزادمنش
تلفن: 021-33937000, 021-33936501~2, 021-33936381
مدیر: محمد فرجی خسروشاهی
تلفن: 041-32441425~27
مدیر: حسن زنگنه قشلاقی
تلفن: 021-33421140~3
مدیر: ابراهیم رضاپور
تلفن: 021-66313548
مدیر: امیر ابراهیم خسروانی
تلفن: 021-22118878
مدیر: نادر افشار
تلفن: 021-77342924
مدیر: محمد رضا وفایی
تلفن: 021-33421123, 031-37442800, 021-88306455, 021-88301071~73
مدیر: سید محسن میرصفیان
تلفن: 021-55575212
مدیر: پیروزنیا
تلفن: 021-77536836, 021-77510767, 041-42528125~27
مدیر: باقری اتابک
تلفن: 035-32634657
مدیر: اسداله احمدوند
تلفن: 021-88740791, 021-88503729
در حال ارسال اطلاعات...