موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی

(517 شرکت و فروشنده)
مدیر: آقائی
تلفن: 0261-2700042
مدیر: دکتر ارژنگ جوادی
تلفن: 0261-2705320, 0261-2705242
مدیر: برزگری
تلفن: 0261-2806031 الی 8, 021-88879461 الی 5, 0261-2807045
مدیر: دکتر محمدحسین مدرسی
تلفن: 021-66953311 الي 9, 021-66469871 الي 4
مدیر: دکتر هاشمی
تلفن: 021-88020080, 021-88994336
مدیر: مهندس ابراهیمی
تلفن: 021-55649631, 021-55127621
مدیر: دکتر مرندی
تلفن: 021-22932554, 021-22930390, 021-22932556
مدیر: دکتر عبادی فر
تلفن: 021-88501406
مدیر: دکترمجید شهریاری
تلفن: 021-88004065
مدیر: دکتر علی اکبر ولایتی
تلفن: 021-27122010, 021-27123000 الي 8
مدیر: علی کریمی
تلفن: 021-88662481 الی 2
مدیر: دکتر حبیبی
تلفن: 021-88066146 الي 8
مدیر: دکتر مهدی حجتی
تلفن: 021-66927922, 021-66920233
مدیر: مهندس متاجی
تلفن: 021-66152277, 021-55901021 الي 5, 021-66461742
مدیر: مسعود همایونفر
تلفن: 021-88054952, 021-88604222
مدیر: غلامرضا ناصح
تلفن: 021-88901152 الي 5
مدیر: سیدجعفر شهیدی
تلفن: 021-22718073 الي 4, 021-22717120, 021-22717116
مدیر: محمدی
تلفن: 021-66966920, 021-66966924
مدیر: نیکو خصال
تلفن: 0282-2224338 الی 9, 021-22258940 الی 50
مدیر: دکتر رضا داوری اردکانی
تلفن: 021-22719737, 021-22713003, 021-22713319
در حال ارسال اطلاعات...