برس صنعتی

36   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : مهندس مسلم زارع
آدرس : کارخانه: ایران-فارس-مرودشت-کیلومتر 60 جاده شیراز اصفهان - شهرک صنعتی انجیره- کدپستي 7377113111
مدیر : حمید شجاعی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-خیابان امام خمینی - جنب بیمارستان سینا - کوچه عبدالله میرزایی - پلاک 7- کدپستي 1136748886
مدیر : محمد مهدوی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-مصطفی خمینی - پایین تر از چهارراه سرچشمه - نرسیده به پمپ بنزین - پلاک 573- کدپستي 1118841715
مدیر : ذکریا نوری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - کوچه جمشیدپور - پلاک16- کدپستي 1117984119
مدیر : علی اصغر اسماعیلی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امیرکبیر - بعد از چهارراه سرچشمه - کوچه جاویدی - پلاک 44- کدپستي 11187
مدیر : علی شجاعی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امام خمینی - کوچه میرزایی - جنب بیمارستان سینا - پلاک 11- کدپستي 1136748886
مدیر : عبداله حاجی نژاد
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-مصطفی خمینی - بالاتر از چهارراه سرچشمه - پلاک 575- کدپستي 11188
مدیر : حسن محمودپور
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امیرکبیر - کوچه جاویدی - پلاک 98- کدپستي 11189
مدیر : احمد نوروزی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 21-کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج - بلوار گلستانک - خیابان آبان - 6 - پلاک19- کدپستي 1386114531
مدیر : علی اصغر توکل اصل
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امام خمینی - پاساژ ابزار و یراق - طبقه همکف - پلاک 142- کدپستی 1136748316
مدیر : محمد فانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امیرکبیر - کوچه جاویدی - پلاک 78 و 80- کدپستی 11189
مدیر : صالحی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امیرکبیر - کوچه علیرضا جاویدی - پلاک 18- کدپستی 1118733366
مدیر : ابراهیم نژاد
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-ری - کوچه امامزاده یحیی - کوچه اسماعیل بیک دامغانی - پلاک 246- کدپستی 1118918144
مدیر : حسن صنعتی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امیرکبیر - کوچه جاویدی - پلاک 32- کدپستی 11187
مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-امیرکبیر - کوچه جاویدی - مقابل مسجد لواسانی - پلاک 67- کدپستی 1118846767
مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-مصطفی خمینی - پایین تر از چهارراه سرچشمه - نبش کوچه جواهری - پلاک 645- کدپستی 1118843511
مدیر : غلام حسین شیرانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-مصطفی خمینی - کوچه برهمه - پلاک 28- کدپستی 1117947873
مدیر : علی اکبر انصاری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-مصطفی خمینی - بالاتر از چهارراه سرچشمه - پلاک 673- کدپستی 11188
مدیر : ابراهیم خیابانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-کارگر جنوبی - خیابان بهداری - پلاک 105- کدپستی 1339738483
مدیر : داود محرابی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-دماوند - خیابان اتحاد - خیابان هجدم - پلاک 55- کدپستی 1658866851
در حال ارسال اطلاعات...