لوازم و قطعات ماشین آلات و تجهیزات نساجی

(33 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس شایق
تلفن: 021-66819080, 021-66793910~1, 021-66809080
مدیر: مهندس سلطانعلی
تلفن: 021-66031044
مدیر: موسی انصاری فرد
تلفن: 021-66421246
مدیر: رضا عرفانیان
تلفن: 021-66432907
مدیر: سید محمد مرصعی
تلفن: 031-55465878
مدیر: سامان طهماسبی
تلفن: 021-88103105
مدیر: مهران نیک زاد
تلفن: 021-77811985
مدیر: هوشنگ ذبیحی نژاد
مدیر: حسین دانشمند شعرباف
تلفن: 026-32400273, 026-33106
مدیر: حمید اشتری
تلفن: 021-66425321, 021-66421246
مدیر: سید امیر هوشنگ مشهدی عباس
تلفن: 021-56715045~46
مدیر: آرش علمی
تلفن: 021-66057479, 021-66038080
مدیر: محمد خلیلی
تلفن: 021-55627520
مدیر: علی اصغر یراقی
تلفن: 021-88870756~57, 021-88870327~28
مدیر: اسماعیل قندهاری
تلفن: 021-88526562, 021-88737766
مدیر: آزاده انصاریان
تلفن: 021-88205141~45
مدیر: ازغدی خراسانی
تلفن: 021-66709120, 021-66722367
مدیر: سید جمال حسینی
تلفن: 021-33903695
مدیر: مرتضی سجادیان
تلفن: 021-33161714
مدیر: سید داوود یوسفی
تلفن: 031-55573766
در حال ارسال اطلاعات...