جارو برقی

74   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : سیدحسن شمس
آدرس : مغازه: ایران-بوشهر-بوشهر-منطقه دو-کوی بهمنی - فلکه رفاه - خیابان شهید ماهینی - جنب نیروی انتظامی- کدپستي 7516893388
مدیر : وحید احمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 20-شهر ری - خیابان سرگردمحمدی - کوچه یونس میرزایی - پلاک 14 - طبقه سوم
مدیر : خسروی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - واحد 630- کدپستي 11397
مدیر : بختیاری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه چهارم - پلاک 446- کدپستي 1139735976
مدیر : یوسف اسفندیاری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان جمهوری - نرسیده به پل حافظ - ساختمان آلومینیوم - طبقه نهم شمالی - واحد 919
مدیر : منصور صالحی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 4-خیابان استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - بلوار بیژن - پلاک 136- کدپستي 1671966817
مدیر : عظیم سیدغفوری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه هفتم - پلاک 744- کدپستي 1139736363
مدیر : شب انگیز
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-اصفهان-خیابان جی، شهرک صنعتی جی، انتهای خیابان سوم، پلاک66
مدیر : صادقی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-آذربایجان شرقی-تبریز-چهارراه ابوریحان- ابتدای خیابان سعدی- نرسیده به مسجد الهادی
مدیر : قربانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه دهم شمالی - پلاک 1017- کدپستي 1139735687
مدیر : حسین حسینی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-میدان تجریش - خیابان شهرداری - بازار تجریش - تکیه بزرگ - پلاک 137- کدپستی 1963647354
مدیر : داود آقاجانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان جمهوری - ساختمان آلومینیوم -طبقه8 -واحد 833- کدپستي 1139736399
مدیر : محمد ربیع
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه هشتم - واحد 828- کدپستی 1139736378
مدیر : علی زاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه ششم - پلاک 610- کدپستی 1139736166
مدیر : بهروز بازارچی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه ششم - پلاک 621- کدپستی 1139736168
مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-ری - سه راه امین حضور - پاساژ محمد - طبقه دوم - واحد 10- کدپستی 1118776436
مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه پنجم - پلاک 543- کدپستی 1139736143

121

مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه هفتم - واحد 434- کدپستی 11397
مدیر : سیدمصطفی بزاززاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه سوم - پلاک 332- کدپستی 1139735865
مدیر : محمدتقی غلامی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه ششم - واحد 626- کدپستی 1139736156
در حال ارسال اطلاعات...