خشکشویی

572   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : بی طرف
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-شهرک قدس (غرب) - فاز 4 - بلوار دادمان - بعد از مسجد ثامن الائمه - خیابان 12 متری گل ها - پلاک 8
مدیر : زنده رود
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-ستارخان - خیابان باقرخان - نبش خیابان فرزین - پلاک 1/73- کدپستي 14416
مدیر : محمدرضا حسن نیا
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-آرش مهر (شهرآرا) - خیابان 32 - پلاک 12- کدپستي 1445714884
مدیر : مهدی اینانلو
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 18-شهرک ولی عصر - خیابان میرزایی - خیابان پژاوند - پلاک 88- کدپستي 1373998363
مدیر : فرح بخش
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-فتحی شقاقی - میدان سلماس - خیابان شهریار - پلاک 13- کدپستي 14317
مدیر : سلیمانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-میدان اندرزگو (چیذر) - پلاک 45- کدپستي 1938994885
مدیر : رمضان علی داشاب
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان سازمان آب - خیابان حاجی پورامیر - پلاک 15- کدپستي 1454633111
مدیر : محمد صالحی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-17 شهریور - خیابان سیدحسین قادری - خیابان سادات اخوی - پلاک 1- کدپستي 1156913111
مدیر : محمدرضا خبازی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-کارگر شمالی (امیرآباد) - خیابان مظفری خواه - پلاک 127 و 125- کدپستي 1413744484

505

مدیر : خوش زبان
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-بزرگراه ارتش (لشگرک) - بلوار اوشان - روبروی نیروگاه برق - پلاک 6- کدپستي 19556
مدیر : رمضان مظفری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 13-پیروزی - خیابان پرواز - پلاک 89
مدیر : محمد ملکی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-میدان مادر (محسنی) - خیابان وزیری پور - نبش خیابان خواجوی - پلاک 20- کدپستي 1545936117
مدیر : علی دهقان
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 13-دماوند - خیابان غفاری - بعد از 8 متری دوم - پلاک 42 و 40- کدپستي 1731733119
مدیر : ایران فرد
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-وحدت اسلامی - پلاک 839- کدپستي 11916
مدیر : مظفر نایب
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-مولوی - کوچه محمدی - کوچه حاتمی - پلاک 69- کدپستي 1167765411
مدیر : هاشملو
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-بزرگراه همت - نرسیده به شهرک باقری - مجتمع مسکونی نمونه - فاز 2 تجاری - پلاک 2- کدپستي 14987
مدیر : محمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-باهنر (نیاوران) - پایین تر از سه راه یاسر - پلاک 306- کدپستي 1979835764
مدیر : بنیادی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خ فاطمی - خیابان شهریار - نبش کوچه 16/1-پلاک 80- کدپستي 1431844988
مدیر : حافظی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 18-شهرک ولی عصر - خیابان حیدری شمالی - پلاک 298- کدپستي 1376614419
مدیر : فرحزادی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-بلوار فرحزادی - میدان فرحزادی - کوچه گلستان - پلاک 134
در حال ارسال اطلاعات...