تولید و پخش پوشاک

2205   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : بهزاد فر
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار مسگرها - سرای چهار بازار - پلاک 7- کدپستي 11658
مدیر : رحیم زاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-فردوسی - ساختمان پلاسکو - طبقه ی13 - پلاک 1312- کدپستي 1145814186
مدیر : میرزایی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار آهنگران - کوچه کلانتری - پاساژ وطن - طبقه همکف - پلاک 45- کدپستي 11657
مدیر : سعید آقایی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - بازار مسگرها - پاساژ صداقت - پلاک 18- کدپستي 11658
مدیر : عبدوی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای نور - پلاک 83- کدپستي 11617
مدیر : ترابی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد -چهارسوق بزرگ-کوچه مسگرها-پاساژ ملت-طبقه اول-پلاک79- کدپستي 1163773696
مدیر : یعقوبی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - بازار مسگرها - کوچه خسروی- پاساژ بابایی-طبقه دوم- پلاک 22- کدپستي 11658
مدیر : محمدرضا حدادیان
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-بزرگراه نواب - جنب ایستگاه مترو - برج شهاب 2 - طبقه دوم - واحد 227- کدپستي 13458
مدیر : اکبری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - پاساژ یکتا - پلاک 119- کدپستي 11658
مدیر : کوچکی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - بازار بزرگ فردوسی - طبقه دوم - پلاک 328- کدپستي 11458
مدیر : حسینی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار مسگرها - پلاک 11- کدپستي 11658
مدیر : فریدون فیروزی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - پاساژ بزرگ ولی عصر - طبقه دوم- کدپستي 1415845674
مدیر : حسین بهشتی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه سوم - پلاک 204- کدپستي 1145813558
مدیر : مرادی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - بازار مسگرها - پلاک 2- کدپستي 11658
مدیر : منصور عظمایی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - پاساژ فردوسی - طبقه چهارم - پلاک 553- کدپستي 1145817143
مدیر : دبالمنش
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - پاساژ موج - پلاک 2- کدپستي 11639
مدیر : رفیعی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - کوچه ارامنه - پلاک 190- کدپستي 11658
مدیر : علی رضا تهرانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه دوازدهم - پلاک 1215- کدپستي 1145814373
مدیر : غیائی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - روبروی سفارت انگلیس - پاساژ محسنی - طبقه اول - پلاک 10- کدپستي 11359
مدیر : کاظم بهپور
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - بازار آهنگران - کوچه کلانتری - پلاک 32- کدپستي 1165739181
در حال ارسال اطلاعات...