تولید و فروش پیراهن

396   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : رحیم چگنی
آدرس : کارخانه: ایران-لرستان-بروجرد-شهرک صنعتی - بلوار کارگر -کارخانه زاگرس پوش- کدپستي 6914198198
مدیر : مهدی یادگاری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه سوم - پلاک 361- کدپستي 11458
مدیر : حسن آقا جانی
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-مفتح ( روزولت ) - نرسیده به خیابان انقلاب - ساختمان جم - طبقه چهارم - پلاک 405
مدیر : هادی اقاهادی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه ششم - پلاک 615- کدپستي 1145813889
مدیر : رحیمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه دهم - پلاک 1018- کدپستي 11458
مدیر : مرتضایی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - پاساژ فردوسی - پلاک 721 - طبقه ششم- کدپستي 1145817394
مدیر : محرم محمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه 14- پلاک1411- کدپستي 11458
مدیر : عباس علی بینام
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1119- کدپستي 1145814193
مدیر : علی رضا خاموشی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه سوم - پلاک 339- کدپستي 1145813765
مدیر : کاظم رضازاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - بازار بزرگ فردوسی - طبقه دوم - پلاک 313- کدپستي 1145816768
مدیر : کریمی فر
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار آهنگران - کوچه صراف - پلاک 111- کدپستی 11657
مدیر : کرم حاج حسینی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهار راه استانبول - بازار بزرگ فردوسی - طبقه 5 - پلاک 320- کدپستي 1145816869
مدیر : مهدی سیدصالحی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1106- کدپستي 1145814184
مدیر : جعفری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق کوچک - پلاک 7- کدپستي 11616
مدیر : محمود شجاعی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1101- کدپستي 1145814177
مدیر : محمد گودرزی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه دوازدهم - پلاک 1206- کدپستي 11458
مدیر : مجید رمضانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه پنجم - پلاک 506- کدپستي 1145813838
مدیر : اکبر رضازاده - محمود رضازاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - بازار بزرگ فردوسی - طبقه سوم - پلاک 449- کدپستي 1145816918
مدیر : پیران
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه ششم - پلاک 620- کدپستي 11458
مدیر : علی رضا نوپوش
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1113- کدپستي 1145814199
در حال ارسال اطلاعات...