فروش محصولات و مصنوعات پلاستیکی

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: کریم پهلوان میرآقا
تلفن: 021-55003069~70
مدیر: ناصر شعبانی
تلفن: 021-66691724, 021-46852868
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 031-32281618
در حال ارسال اطلاعات...