افزایش بازدهی با اعتمادسازی در معاملات اینترنتی

دریافت نشان تایید هویت

اعتماد، شرط اول معاملات

یکی از عوامل موفقیت هر کسب و کاری کسب اعتماد مشتریان می باشد. در این راستا تجارت اول تدابیری اندیشیده است تا ارزیابی هویت فروشندگان را برای خریداران سهولت ببخشد.

پس از طی مراحل قانونی برای هر بخش نشان های تایید کسب و کار به فروشندگان داده می شود. این نشان ها در صفحه و یا وب سایت اختصاصی و همچنین در کنار اطلاعات محصولات فروشنده نمایش داده می شوند تا خریداران با مشاهده انها ، بتوانند فروشنده های تایید صلاحیت شده را شناسایی کنند.

نشان های اعتماد

امنیت و تراکنش های امن

امنیت و تراکنش های امن

این نشان به اعضایی تعلق می گیرد که از درگاه پرداخت امن 1st-pay استفاده می کنند.

عضو تایید شده

عضو تایید شده

نشان عضو تایید شده به اعضایی اعطا می گردد که اطلاعات هویتی کسب و کار آنها توسط کارشناسان تجارت اول بررسی و تایید شده است.

عضویت ویژه

عضویت ویژه

نشان عضویت ویژه به اعضایی تعلق می گیرد که از خدمات ویژه تجارت اول مانند: ویترین، محصولات نامحدود و ... بهره می برند.

مراحل تایید هویت کسب و کارها

1

بررسی هویت مدیران کسب و کار

اعضای مورد تایید تجارت الکترونیک اول کسب و کارهایی هستند که هویت حقوقی مورد ادعای خود را به اثبات می رسانند. یک شرکت یا یک موسسه با ارائه گواهینامه ها و مجوزهای دریافتی می تواند به اعضای تایید شده اضافه گردد.
2

بررسی ادرس فیزیکی و ارتباطی

برای مشتران بسیار مهم است که درصورت نیاز بخواهند به محل فیزیکی کسب و کار فروشنده مراجعه کنند. دلیل این مراجعه می تواند اطمینان از پشتیبانی های لازم و حتی انجام معاملات بزرگتر با فروشندگان باشد. اطلاعات ازتباطی فروشنگان مورد تایید، توسط کارشناسان شرکت بررسی می شود.
3

بررسی مستندات حقوقی و هویتی

چنانچه کسب و کارها و فروشندگان مختلف بخواهند تغییری در اطلاعات مدیریت یا صاحبان کسب و کار در فضای مجازی ایجاد کنند، این کار باید صرفاً با ارائه نامه رسمی معتبر و ممهور به مهرشرکت باشد، تا اطلاعات درست به خریداران ارائه گردد.

همین حالا برای دریافت نشان های اعتماد اقدام کنید. دریافت نشان تایید هویت