ارزیابی فروشندگان
ارزیابی فروشندگان

مراحل ارزیابی فروشندگان

1- ثبت نام رایگان فروشنده
هر کدام از فروشندگان با وارد کردن اطلاعات اولیه و ثبت محصولاتشان می توانند توسط خریداران شناسایی و مشاهده شوند.
2- ارائه مستندات و مدارک از سوی فروشنده
پس از ثبت نام اولیه کارشناسان پرتال اول با فروشنده مورد نظر تماس گرفته و مدارک و مستندات هویتی وی را جویا می شوند.
3- بررسی و تایید مدارک ارائه شده
چنانچه مدارک ارائه شده از سوی فروشندگان(مانند گواهی کسب، پروانه اشتغال، گواهی ثبت و تغییرات شرکت و...) به تایید برسد، فروشندگان نشان ویژه اعضای مورد تایید پرتال اول را دریافت می کنند.

ارزیابی فروشندگان

فروشندگان مورد تایید را چگونه می توان در سایت پیدا کرد؟

1- در هنگام جستجوی محصولات
وقتی در قسمت جستجوی بالای سایت دنبال یک محصول خاص هستید، با انتخاب گزینه اعضای مورد تایید تنها فروشندگان و عرضه کنندگان تایید شده را برای نتایج جستجوی خود مشاهده می کنید.
ارزیابی فروشندگان
2- در هنگام مشاهده پروفایل یک فروشنده
وقتی وارد صفحه یک فروشنده مورد تایید شوید نشان اعضای تایید شده تجارت الکترونیک را مطابق شکل مشاهده می کنید. تنها اعضای تایید شده در پروفایل خود از این نشان بهره می گیرند.

ارزیابی فروشندگان

چه اطلاعاتی از یک فروشنده مورد تایید بررسی می شود؟

1- مستندات حقوقی و هویتی
اعضای مورد تایید پرتال اول کسب و کارهایی هستند که هویت حقوقی مورد ادعای خود را به اثبات می رسانند.
یک شرکت یا یک موسسه با ارائه گواهینامه ها و مجوزهای دریافتی می تواند به اعضای تایید شده اضافه گردد.
2- آدرس فیزیکی و اطلاعات ارتباطی
برای مشتران بسیار مهم است که درصورت نیاز بخواهند به محل فیزیکی کسب و کار فروشنده مراجعه کنند. دلیل این مراجعه می تواند اطمینان از پشتیبانی های لازم و حتی انجام معاملات بزرگتر با فروشندگان باشد. اطلاعات ازتباطی فروشنگان مورد تایید، توسط کارشناسان شرکت بررسی می شود.
3- هویت مدیران و صاحبان کسب و کارها
چنانچه کسب و کارها و فروشندگان مختلف بخواهند تغییری در اطلاعات مدیریت یا صاحبان کسب و کار در فضای مجازی ایجاد کنند، این کار باید صرفاً با ارائه نامه رسمی معتبر و ممهور به مهرشرکت باشد، تا اطلاعات درست به خریداران ارائه گردد.