ارسال درخواست خرید چگونه کار می کند؟

ارسال درخواست خرید، اعلام نیاز خریدار برای فروشندگان مرتبط است
خریداران می توانند خدمات/کالاهای مورد نیاز خود را با ویژگی ها و جزئیات دلخواه اعلام کنند.
درخواست ایجاد شده، پس از بررسی کارشناسان، برای فروشندگان مرتبط فرستاده می شود و پاسخ های فروشندگان به درخواست کننده تحویل می گردد تا در نهایت خریداران بتوانند پاسخ های مختلف را مقایسه کنند و برای انجام خرید تصمیم گیری کنند.

ارسال درخواست خرید برای چه کسانی امکان پذیر است و چه هزینه ای دارد؟

ارسال درخواست خرید برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر بوده و کاملا رایگان می باشد. هر فرد یا شرکتی که قصد داشته باشد نیاز به خرید خود را از این طریق دنبال کند، تنها باید درخواست خود را به درستی تکمیل کند و اطلاعات لازم را برای تحویل پاسخ های فروشندگان، به درستی تکمیل نماید.