آفتامات دینام کاربراتور موبیلترون ( MOBILETRON )

دسته بندی محصول:  دینام خودرو

قیمت:   55000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
راهنمای قیمت عمده فروشی
از 1 تا 40
0 تومان
از 41 به بالا
1000 تومان
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آفتامات یک نوع کلید الکتریک می باشد و با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می گردد و نوعی تقویت کننده محسوی می گردد زیرا جریانی قوی تر از جریان ورودی را هدایت می کند


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
60000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
65000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
60000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
100000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
105000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
0
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
55000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
60000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
470000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
7000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
55000
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,600 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...