آنی گیر مایع جهت بتن ریزی باسرعت بالا

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

قیمت:   20000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آنی گیر مایع جهت بتن ریزی باسرعت بالاکه برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه های بتنی، منابع و مخازن، زیر زمینها و به طور کلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 ليتر
1100
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  24 ليتر
1500
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
0
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
75000
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  50 ليتر
6900
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
8500
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
0
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 ليتر
20,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
1,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
9,000 تومان
حداقل سفارش  50 ليتر
15,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
5,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
6,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
400,000 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
2,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
60,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...