آنی گیر مایع جهت بتن ریزی باسرعت بالا

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

قیمت:   20000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آنی گیر مایع جهت بتن ریزی باسرعت بالاکه برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه های بتنی، منابع و مخازن، زیر زمینها و به طور کلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  20 ليتر
تماس جهت قیمت
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  20 ليتر
تماس جهت قیمت
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  20 ليتر
تماس جهت قیمت
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 ليتر
18,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
60,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 ليتر
120,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
10,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...