اب ژاول سفید کننده(وایتکس)

Sodium hypochlorite

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آب ژاول یا وایتکس که مایعی سفید کننده به شمار می‌رود، محلولی است حاوی درصدی از سدیم هیپوکلریت (NaOCl) محلول در آب استدر شرکت اکسین شیمی این محصول در بشکه های پلاستیکی عرضه میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15500
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9400
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
61352
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164776
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
116544
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
252076
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
توسعه و تجارت پیشرو اندیش درستکار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157800
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
89436
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20400
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
301000
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
47874
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157800
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9400
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
89436
صنعتی و بازرگانی صحت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...