رنگ اپوکسی

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
این رنگ دو جزئی و بر پایه رزین اپوکسی با دو گونه هاردنر پلی آمین و پلی آمید تولید و عرضه میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین
حداقل سفارش  4 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 بسته
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  25 بسته
تماس جهت قیمت
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نگین طلایی یاران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  4 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  29 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...