اکسس پوینت دوال باند Outdoor انجنیوس ENH1750EXT

دسته بندی محصول:  تجهیزات شبکه های بیسیم

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
اکسس پوینت دوال باند Outdoor انجنیوس ENH1750EXT قابلیت عملکرد در دو باند فرکانسی 2.4GHz و 5.8GHz

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
4500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
1980000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1720000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
5000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
5500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
35000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
720000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
680000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
8500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
350000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
1320000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
95000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
450000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
1320000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1920000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1 دستگاه
45000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
25000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
10000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
60000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  305 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...