خمیر کاشت میلگرد برای سازه ها

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
خمیر کاشت میلگرد از ترکیب چند جز مواد بوجود می آید که سبب اتصال میلگرد با بتن خواهد گردید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  24 کیلوگرم
6000
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
عرفان کالای پارسیان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
58000
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
15000
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
طرح گستر حبیبی
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
28000
آریان کهن
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
15000
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  24 کیلوگرم
6000
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
عرفان کالای پارسیان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
31000
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
2200
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
58000
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
38000
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...