پسته کال یا کالک (جهت مغز سبز)

Cal pistachios

دسته بندی محصول:  پسته

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پسته کال یا کالک (جهت مغز سبز) این محصول تولید مزرعه امیرزاده عاری از سموم آفت کش های شیمیایی می باشد. پسته به سلامت قلب کمک می‌کند، بیماری دیابت را کنترل می‌کند،سیستم عصبی را تقویت می‌کند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  10000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
359100
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
48600
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46800
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
342000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
233700
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75200
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
77400
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
56700
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
536800
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
34200
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50400
مزرعه امیرزاده


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
207,700 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19,700 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,900 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
57,300 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,400 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
238,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
233,700 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
359,100 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
36,900 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
61,200 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,200 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
77,400 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
214,200 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,300 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
45,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...