کود لیگنو هیومکس حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک

دسته بندی محصول:  کود زیستی (کود بیولوژیک)

قیمت:   32500 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کود لیگنو هیومکس ترکیب اسید هیومیک و اسید فولویک ( LIGNO HUMAX ) با 50% هیومیک اسید و 50% فولویک اسید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
70000
زیما گیتی خاک آب


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
560,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,920,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
479,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
44,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
89,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
44,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
108,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...