سورفاپور C آب گریز کننده

SurfsPore C

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
نفوذ کننده سطحی نانو برای آب گریز نمودن آجر، سیمان، سنگ بدون غیر ظاهری و بر پایه آب عدم ایجاد لایه(موجود در ظروف 30 ، 4 و 1 لیتری )

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 ليتر
15000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  50 ليتر
25000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  10 ليتر
66000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  50 ليتر
15000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  12 ليتر
16700
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
آرکا قدرت پارسیان
حداقل سفارش  20 ليتر
25000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  50 ليتر
15000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  10 ليتر
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 ليتر
18000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 ليتر
تماس جهت قیمت
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  10 ليتر
30000
دنا بسپار DEBCO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...