رولیک

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
این واحد قادر به تولید انواع رولیک با متریالهای گوناگون را جهت مصارف مختلف می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20
98000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
30000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
150000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000
975
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
27250
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  2000
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000
1125
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  4000
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
2950
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
15000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  20
43000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
6900
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...