ترمز پله مگاترد MegaTread - کد 14

MegaTread - code 14

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

قیمت:   35,000 - 80,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ترمز پله این محصول ایمنی تردد را در پله ها، رمپ ها در مقابل لغزندگی ایجاد نموده و نسبت به آب، مواد شوینده، اسیدها، بازها، نور مستقیم و سرما تا 30- درجه و تردد سنگین مقاومت دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
70000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
45000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12
50000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
45000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
150000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25
40000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
150000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
47000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
60000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15
40000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
5000
دُرمت
حداقل سفارش  1
75000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
دُرمت
حداقل سفارش  1
50000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
60000
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1
340000
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  20
360,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...