ویروکیل ضدعفونی کننده ی موثر طیور Virukill

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ویروکیل ضدعفونی کننده ی موثر طیور Virukill نسل جدید آمونیوم چهارتایی موثر بروی انواع ویروس ها( حتی ویروس های بدون دیواره مانند ویروس گامبورو) ، باکتری ها و قارچ ها


محصولات مشابه

حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
بازرگانی نانو تجارت اهورا
حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  6 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
2000
دارو درمان سلفچگان
حداقل سفارش  70 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
زرستان
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
بازرگانی نانو تجارت اهورا
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  6 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
36000
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...