تراز کننده سیمانی شیمی ساختمان

دسته بندی محصول:  سیمان

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح نظیر بتن،گچ و آجر و... همرنگ با بتن بدون انقباض و دارای انعطاف

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
سپید گچ ساوه
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
سیمان خزر
حداقل سفارش  1000 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
بین المللی ساروج بوشهر
حداقل سفارش  1000 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
بین المللی ساروج بوشهر
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
نگین طلایی یاران
حداقل سفارش  2 عدد
تماس جهت قیمت
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
سیمان خزر
حداقل سفارش  1000 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
سیمان خزر
حداقل سفارش  1000 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع سیمان شهرکرد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...