کاغذ رول کاربن لس CFB صورتی

دسته بندی محصول:  کاغد خود کپی / بدون کاربن ( کاربن لس )

قیمت:   27,500 - 30,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دومین نسخه در یک ست کاغذ کاربن لس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
کاغذ حساس نمابر مهر
حداقل سفارش  199 کیلوگرم
205
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
240
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27500
تهران پیوند
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
235
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27500
تهران پیوند
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
240
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600
تهران پیوند
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27500
تهران پیوند
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27500
تهران پیوند
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
205
تهران پیوند
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
235
تهران پیوند


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490 - 500 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
600 - 620 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 - 620 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490 - 500 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 - 620 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
490 - 500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 - 620 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
240 - 250 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490 - 500 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
240 - 250 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600 - 620 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205 - 215 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
235 - 245 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,500 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205 - 215 تومان


در حال ارسال اطلاعات...