رادیو Unifi UAP LR

دسته بندی محصول:  تجهیزات شبکه های بیسیم

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
رادیو Ubiquiti Unifi UAP LR سرعت انتقال 300mb در ثانیه حدود ۴۰۰ متر پوشش دهی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
95000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
1320000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1
10000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
680000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1
1720000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1
8500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
7500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1
25000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
750000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
25000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
4000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
980000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1
450000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
35000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1
4500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...