بیمه حمل و باربری بیمه رازی

دسته بندی محصول:  خدمات بیمه ای

قیمت:   400 - 50,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
در این نوع از بیمه چنانچه در جریان حمل کالا در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارده توسط شرکت بیمه جبران می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
400000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 عدد
60000
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
50000
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
20000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 عدد
500000
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1 عدد
53000
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1 عدد
20000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 عدد
500000
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1 عدد
30000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 عدد
500000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 عدد
195000
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1 عدد
1000000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 عدد
30000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1 عدد
500000
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1 عدد
300000
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
400000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 عدد
300000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 عدد
500000
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1 عدد
300000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 عدد
300000
بیمه پارسیان کد 501440


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
400 - 900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50 - 200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100 - 500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 100,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...