نگهدارنده بتن کیورینگ ABA CURE

دسته بندی محصول:  سایر مصالح بنایی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
نگهدارنده بتن کیورینگ ABA CURE ماده ای جهت نگهداری صحیح از بتن پس از اتمام بتن ریزی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
9000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
75000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
6000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
60000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
120000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
تجهیزات صنعتی جلائیان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
8000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
19000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
40000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
400000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
120000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
60000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60000
دنا بسپار DEBCO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  22 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  24 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  23 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...