تخت تیلت تیبل دو موتوره مدل (AM1)

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
تخت تیلت تیبل دو موتوره مدل (AM1) ارائه شده توسط شرکت التون باخیش اذر(التین مد)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
150000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
293000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
348000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
158000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
316000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
342000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
310000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
2061000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
143000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
271000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
362000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
196000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
244000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
570000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
4600
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1500000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
231000
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 - 5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
850,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...