شانه بازوبند نئوپرنی تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شانه بازوبند نئوپرنی تن یار با حمایت از ناحیه شانه و بازو و گرم نگه داشتن موجب پیشگیری و درمان دررفتگی شانه می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
244000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
162000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
158000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
100000
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
293000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
241000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
348000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
271000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
4500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
362000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
4500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
310000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
342000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ساریا مهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...