کرایو بانک جهت نگهداری میکرو اورگانیسم ها

crayo bank

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
در این روش می توانید میکرو اورگانیسم های خود را از آلودگی نگهداری نمایید وجود 20 عدد سویه سرامیکی در هر کرایو ویال به شما اجازه می دهد تا بیست بار از نسل اول سویه استاندارد خود به راحتی استفاده نمایید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
256400
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 جعبه
340000
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
519900
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...