موتور آب (پمپاژ آب) لانسین

Electric motor pump

دسته بندی محصول:  پمپ

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
موتور پمپ برای پمپاژ آب است ماهیت موتور پمپ آب حرکت و انتقال مقدار زیادی آب از یک مکان به مکانی دیگریست فلسفه استفاده از موتور پمپ دسترسی راحت از یک سو و صرفه جویی و کنترل صحیح منابع آب از سوی دیگرست

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
10580500
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
3289400
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
2167500
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
3013500
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6095200
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
3155000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
22286400
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6891100
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...