کتاب

978محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
9000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب کرامت انسانی در حقوق رسانه نوشته دکتر عباس اسدی و امیر سلمان پور چاپ اول در سال 1393 از سری کتابهای ارتباطات ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
20000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب استقلال مطبوعات (بررسی ابعاد حقوقی، مالی و مدیریتی مطبوعات) نوشته دکتر امیر مهدوی چاپ اول در سال 1393 از سری کتابهای ارتباطات ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
20000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب روزنامه نگاری در جهان مصر نوشته دکتر عباس اسدی چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای ارتباطات ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
10500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب چهارچوب مفهومی اقدام بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت نوشته سازمان جهانی بهداشت ترجمه صلاح الدین کریمی و محبوبه حسینی چاپ اول در سال 1395 از سری کتابهای جامعه شناسی محصول انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
17000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب جامعه شناسی (مفاهیم کلیدی) نوشته هدایت الله ستوده، منصور قنادان و ناهید مطیع چاپ یازدهم در سال 1395 از سری کتابهای جامعه شناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
11500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب پیشگیری از جرم (با تأکید بر راهبردهای اجتماعی) نوشته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ترجمه ایوب اسلامیان و امیر مغنی باشی چاپ اول درسال 1394 از سری کتابهای آسیب شناسی و جامعه شناسی
عضویت ویژه عضو تایید شده
12500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مددکا ری اجتماعی در زندان نوشته جبار باقری چاپ دوم در سال 1393 از سری کتابهای مددکار ی اجتماعی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
14000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مددکا ری اجتماعی (مداخله در بحران)نوشته دکتر حسین یحیی زاده، شیرین یکه کار، الهام محمدی،اعظم پیله وری و ... چاپ دوم در سال 1394 از سری کتابهای مددکاری اجتماعی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
22000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مددکاری اجتماعی در مدرسه (کار با کودکان و نوجوانان) نوشته لیندا اپن شا ترجمه ایوب اسلامیان و یاسر بشیری چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای مددکاری اجتماعی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
13000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مددکار ی گروهی(به همراه فرمهای گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی) نوشته دکتر حسین یحیی زاده و شیرین یکه کار چاپ اول در سال 1392 از سری کتابهای مددکاری اجتماعی محصول انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
15500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب اصول و مبانی مددکاری اجتماعی نوشته دابلیو مافت و خوزه بی. اشفورد ترجمه دکتر خدیجه السادات غنی آبادی چاپ هفتم در سال 1393 از سری کتابهای مددکاری اجتماعی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب نابینایی و زندگی مستقل نوشته مریم اصغری چاپ اول در سال 1393 از سری کتابهای جامعه شناسی و آسیب شناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
7500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب نابینایی و توانمندی اجتماعی (رهنمودهایی برای توانمندسازی افراد نابینا)نوشته جیم آمویک ترجمه دکتر شریفی و ... چاپ اول در سال 1391 از سری کتابهای جامعه شناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب کودکان پیش دبستانی با آسیب بینایی نوشته مریم اصغری چاپ اول در سال 1392 از سری کتابهای آسیب شناسی و علوم تربیتی ارائه شده توسط انتشارا ت آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
5000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب دانش آموزان دیرآموز و مشکلات آموزشی (همراه به روشهای ساده برای آموزش خواندن، نوشتن، مفاهیم پایه ریاضیات و مباحث کلی)نوشته فرامرز افشاری و فهیمه آرین چاپ اول در سال 1394 محصول انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
10000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی نوشته دکتر پرویز شریفی درآمدی، سمیرا وکیلی و پریوش نریمانی چاپ اول در سال 1390 از سری کتابهای علوم تربیتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
32000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب برنامه درسی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه نوشته دکتر ستاره شجاعی و دکتر قربان همتی علمدارلو چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای علوم تربیتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
12500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه (چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه استفاده کنیم)نوشته آنی اسپاروهاک و... ترجمه دکتر زارعی و...
عضویت ویژه عضو تایید شده
11000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه نوشته لنی فلورین و جان هگرتی ترجمه دکتراسماعیل زارعی زوارکی و فاطمه جعفرخانی چاپ اول در سال 1391 از سری کتابهای علوم تربیتی محصول انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
10000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب یادگیری الکترونیکی (از آموزش تا پایش) نوشته دکتر زهره خوش نشین و دکتر مهرنوش خشنودی فر با همکاری دکتر بزاز جزایری چاپ اول در سال 1395 از سری کتابهای علوم تربیتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
در حال ارسال اطلاعات...