دیمر (دستگاه تنظیم نور)

4محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
110400 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  دیمر 151082300010 فیندر (finder) مدل Master و slave با خروجی 0 الی 10 ولت ارائه توسط شرکت الکترو برنا
عضویت ویژه عضو تایید شده
72400 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  دیمر 159182300000 فیندر (finder) مدل Wall box mountو for LED lamps با ولتاژ 220 ولت ارائه توسط شرکت الکترو برنا
عضویت ویژه عضو تایید شده
94300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  دیمر 158182300500 فیندر (finder) مدل for energy saving lamps با ولتاژ 220 ولت ارائه توسط شرکت الکترو برنا
عضویت ویژه عضو تایید شده
135700 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  دیمر 151182300400 فیندر (finder) مدل Master و slave دارای ولتاژ 220 ولت ارائه توسط شرکت الکترو برنا
در حال ارسال اطلاعات...