انواع شیرآلات

280محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سردوش مربعی علم یونیکا دی ان D.N مدل DN 208 سردوش مربعی علم یونیکا با ضمانت 5 ساله ارائه توسط گروه صنعتی دی.ان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سردوش مربعی علم یونیکا دی ان D.N مدل DN 204 ،گوشی یونیکا با مواد کیفیت بالا (نو) همراه با ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  گوشی علم یونیکا دی ان مدل DN 2150A با مواد کیفیت بالا (نو) همراه با ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  گوشی علم یونیکا دی ان مدل DN 2150B با مواد کیفیت بالا (نو) همراه با ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  گوشی علم یونیکا دی ان مدل DN 2094 گوشی یونیکا با مواد کیفیت بالا (نو) همراه با ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  گوشی علم یونیکا دی ان مدل DN 2098 با مواد کیفیت بالا (نو) همراه با ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  گوشی علم یونیکا دی ان مدل DN 2099 با مواد با کیفیت بالا و نو با ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا تک کاره دی ان مدل DN7816 علم یونیکا مدل 7816 با بدنه استیل و ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا تک کاره دی ان مدل DN330 علم یونیکا مدل330با بدنه استیل و ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا تک کاره دی ان مدل DN308 با بدنه استیل و ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا دوکاره (یونیورست) دی ان مدل DN520 با بدنه استیل همراه با ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا تک کاره فلت دی ان مدل DN339 علم یونیکا مدل فلت تک حالته با بدنه استیل و 5 سال ضمانت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شیر پسوال بدون فیلتر شش پر طرح شل 1/2 و 3/5 D.N آلمان تمام برنج با 5 سال ضمانت ارائه توسط گروه صنعتی دی ن
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا تک کاره D.N مدل DN313 با بدنه استیل و ضمانت 5 ساله
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا تک کاره دی ان مدل DN335 با بدنه استیل همراه با 5 سال ضمانت پس از فروش
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا دوکاره (یونیورست) آلومنیومی دی ان مدل DN1100 جنس بدنه از آلومنیوم بوده ودارای 5 سال ضمانت میباشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پشیر پیسوال کلیدی بدون فیلتر 1/2 و 3/8 D.N دی.ان تمام برنجی با دسته الومنیومی همراه با 5 سال ضمانت ارائه توسط گروه صنعتی دی ان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شیر پیسوال فیلتردار طرح سیم 1/2 و 3/8 D.N دی ان تمام برنجی همراه با 5 سال ضمانت ارائه توسط گروه صنعتی دی ان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا دوکاره (یونیورست) دی ان مدل DN504 با بدنه استیل همراه با 5 سال ضمانت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  علم یونیکا دوکاره (یونیورست) تلسکوپی دی ان مدل DN603 با قابلیت تنظیم ارتفاع و بدنه استیل همراه با 5 سال ضمانت
در حال ارسال اطلاعات...