سینی بسته بندی

4محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  شانه تخم مرغ 12 خانه ای کاغذی یا مقوایی یا سلولزی سفید white paper egg tray
0 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  شانه تخم مرغ کاغذی یا مقوایی یا سلولزی سفید 30 خانه ای white paper egg tray
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  شانه تخم مرغ درب دار 6 خانه ای کاغذی یا مقوایی یا سلولزی سفید white paper or selloluse egg tray
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  انواع سینی زیر شیرینگ لبنیات کاغذی یا سلولزی یا مقوایی سفید white paper dairy tray
در حال ارسال اطلاعات...