سایر خدمات ساخت و ساز و مشاوره املاک

295محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  استانبولی بنایی این محصول برای میکس مصالح استفاده می شود.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی نما ،نظارت و اجرا نما طراحی نمای مجتمع مسکونی قم
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی ،نظارت و اجرا معماری داخلی و نما
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی و اجرا پروژه تجاری و اداری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری داخلی، نظارت و اجرای معماری داخلی پروژه مسکونی خیابان ظفر، خیابان فرید افشار، بعد از بلوار آرش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری، طراحی معماری داخلی، نظارت و اجرا ساختمان مسکونی ولنجک، کوچه 17، برج ایساتیس
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری، طراحی نما، معماری داخلی، نظارت و اجرا پروژه مسکونی، خیابان 162 تهرانپارس، فلکه دوم، خ فرجام، خ گلشنی، نبش کوچه 162
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری،طراحی معماری داخلی، طراحی نما، نظارت و اجرا پروژه و معماری داخلی تهرانپارس، فلکه دوم، خیابان فرجام، کوچه 170
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری، طراحی نما، نظارت و اجرا پروژه مسکونی خیابان ظفر، خیابان فرید افشار، بعد از بلوار آرش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری، طراحی نما، معماری داخلی، نظارت و اجرای پروژه اداری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی بخش خون انتقال خون
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی کتابخانه انتقال خون
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این محصول برای عایق بندی می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی بخش نگهداری انتقال خون
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی بخش اهدا خون انتقال خون
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی بخش استرلیزه انتقال خون
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی بخش اداری انتقال خون
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی بایگانی مجتمع فنی حرفه ای
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی سی تی اسکن بخش رادیولوژی بیمارستان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این محصول برای مصارف برش استفاده میشود
در حال ارسال اطلاعات...