آبسرد کن

4محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  مخزن استیل - ظرفیت مخزن 35 لیتر- قدرت موتور ( 4/1)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  مخزن استیل - ظرفیت مخزن 60 لیتر - قدرت موتور (3/1)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  مخزن استیل - ظرفیت مخزن 45 لیتر - قدرت موتور ( 4/1 )
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  دستگاه آبداغ کن آبسردکن دارای کمپرسور - دمای آبگرم تا 95 درجه سانتیگراد - دمای آبسرد تا 5 درجه سانتیگراد
در حال ارسال اطلاعات...