سازه

71محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ساخت،طراحی و نصب سوله و اسکلت فلزی ، سبلان سوله
از 100000 تا 1000000 تومان
حداقل میزان سفارش : 500 متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی مسجد الغدیر شیراز تحقق بخشیدن به خواسته های نمازگزاران و تجمع های دینی در نماز جمعه، و مصلی ها و مساجد جامع
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سازه فضائی سالن اجتماعات طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی حیاط ساختمان فنی و مهندسی طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی نورگیر بیمارستان طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی صحن اصلی طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی سقف هتل طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی سقف مسجد طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی سقف استخر طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی سردر مجموعه ورزشی طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضایی حیاط ساختمان مرکز تحقیقات طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار نورگیر ساختمان مرکزی طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار سقف استخر طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار گنبد ژئودزیک جایگاه استقرار خبرنگاران طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار سقف مجتمع آموزشی و فرهنگی طراحی/تولید/اجرا انواع سازه های فضاکار با سیستم گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار سقف گلزار شهدا طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار سقف عوارضی آزاد راه طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار سقف پایانه اتوبوسرانی طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به هر میزان متر مربع
توضیحات مهم:  سازه فضاکار سردر مجتمع تجاری مسکونی طراحی / محاسبات / تولید و بافت و نصب سازه فضاکار گوی سان و تک پیچ
در حال ارسال اطلاعات...