میوه خشک شده

21محصول
   
امنیت خرید :
5 تومان
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش انجیر خشک درجه 101AA
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش کشمش طلائی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش کشمش سبز(کاشمر)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش کشمش تیزابی (سلطانی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش کشمش تیره(مویز)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش کشمش آفتابی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش انجیر خشک کلاس B
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرمای زاهدی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرما کبکاب دشستان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرمای مضافتی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرما شهابی یا شاهانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرما سایر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرما پیارم
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش انجیر خشک درجه 101A
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش انجیر خشک درجه AA
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش انجیر خشک کلاس A
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرما ربی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش خرما خاصویی
از 30000 تا 40000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 جعبه
توضیحات مهم:  انجیر خشک چهار ستاره استهبان ازترکیب انجیر های صدیک ودوستاره وسه ستاره می باشد وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است
از 50000 تا 550000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 جعبه
توضیحات مهم:  انجیرخشک پنج ستاره (اعلا) از کیفیت بالایی برخوردار میباشد وجزء محصولات رده بالای شرکت به حساب می آید
در حال ارسال اطلاعات...