HDPE

13محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین تزریقیHDPE در انواع گریدها در پلاستو ایران ...جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی پلاستو ایران مراجعه نمایید.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین بادی در گریدهای مختلف ... جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی پلاستو ایران مراجعه نمایید.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین HDPE P100 تولید پتروشیمی های مارون وجم بوده و در تولید لوله های آبرسانی و...کاربرد دارد جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی پلاستو ایران مراجعه نمایید.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840 تولید پتروشیمی های اراک و تبریز بوده و در زمینه تولید تانکر پلاستیکی ....کاربرد دارد جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی ما مراجعه نمایید(پلاستو ایران)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620 تولید پتروشیمی اراک (شازند) میباشد که در زمینه ساخت ظروف خانگی، لوازم ورزشی، اسباب بازی، قطعات سنگین و آزمایشگاهی و ...کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین تزریقی HI500 تولید پتروشیمی امیر کبیر است و در زمینه ساخت ظروف خانگی، لوازم ورزشی، اسباب بازی، قطعات سنگین و آزمایشگاهی و ... کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518تولید پتروشیمی جم میباشد و در زمینهساخت ظروف خانگی، لوازم ورزشی، اسباب بازی، قطعات سنگین و آزمایشگاهی و ...کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین گرید HDPE5110تولید پتروشیمی آریا ساسول بوده و برای تولید فیلم پلی اتیلنی و تولید انواع قطعات پلاستیکی کاربرد دارد درجه رونروای آن در حدود 10 میباشد .
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین گرید F7000 تولید پتروشیمی های مهر و ایلام بوده و در تولید نایلکس کاربرد دارد و درجه روانروی (MFI) آن در حدود 0.04 میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن بادی گرید BL3 مشابه پلی اتیلن بادی گرید 0035میباشد و در تولید ظروف بادی کاربرد دارد این پلی اتیلن تولید پتروشیمی های جم-مارون و باختر است.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین بادی گرید 0035 تولید پتروشیمی امیر کبیر میباشد که در تولید ظروف بادی تا 10لیتر کاربرد داردگرید مشابه آن پلی اتیلن BL3 میباشد که تولید پتروشیمی های جم-مارون و باختر است.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن سنگین EX5 در زمینه تولید انواع قطعات پلاستیکی -تولید فیلم پلی اتیلنی -تولید لوله پلی اتیلنی با سایز کم و...کاربرد دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پلی اتیلن EX3 پلی اتیلن ایکس تری از جمله پلی اتیلنهای سنگین بوده که در زمینه تولید لوله های پلی اتیلنی و فاضلابی کاربرد دارد.
در حال ارسال اطلاعات...