لوازم و تجهیزات الکترونیکی

106محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  اتوماسبون صنعتی -فنی و حرفه ای مدل -MIA01 اتوماسبون صنعتی،شبیه ساز خط تولید- صنابع آموزشی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی ) انواع الکتروموتورها، روتورها، TOPLAC B15 High Cure شارلاک کوره ای استاتور، ترانسفورمر و همه نوع سیم پیچ( سنگین و نیمه سنگین استفاده قرار میگیرد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  عایق الکتریکی کوره ای HARDLAC B12 یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی ( انواع الکتروموتورها، روتورها، استاتور، ترانسفورمر و هرگونه سیم پیچ) سبک و نیمه سنگین مورد استفاده قرار میگیرد .
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  عایق الکتریکی هواخشک (شارلاک) TOPLAC C 50 H یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی( انواع الکتروموتورها، روتورها، استاتور، ترانسفورمر و هرگونه سیم پیچ) ولتاژ پایین مورد استفاده قرار میگیرد .
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  عایق الکتریکی هواخشک (شارلاک) TOPLAC C 50 یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی ( انواع الکتروموتورها، روتورها، استاتور، ترانسفورمر و هرگونه سیم پیچ) ولتاژ پایین مورد استفاده قرار میگیرد .
35000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ماژول برد بیسیم مدل NRF2401+PA+LNA ، برد ارتباط بیسیم با برد 1100 متر ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی اول الکترونیک
عضویت ویژه عضو تایید شده
55000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پوشش رسانا و ضد خوردگی دبکو مانند رزین ها و رنگ ها ی ضداسید ،عموما اندکی رسانایی الکتریسیته (عایق الکتریکی)نیز هستند وبرای سطوحی که لازم است جریان برق را عبور دهد ،کاربرد ندارذ.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک VG Stack Type Inverter FUJI INVERTER - GENERAL - FRENIC-VG STACK TYPE INVERTER FRENIC-VG Stack Type Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک VG Unit Type Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-VG UNIT TYPE INVERTER FRENIC-VG Unit Type Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک LIFT LM2 INVERTER - GENERAL - FRENIC-LIFT LM2 INVERTER FRENIC-Lift LM2 Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-Lift LM1 Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-LIFT LM1 INVERTER FRENIC-Lift LM1 Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک ace INVERTER - GENERAL - FRENIC-ACE INVERTER FRENIC-Ace Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک MEGA INVERTER - GENERAL - FRENIC-MEGA INVERTER FRENIC-MEGA Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  مولتی اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-Multi Inverter مولتی اینورتر FRENIC-Multi Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-MULTI INVERTER
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-MULTI INVERTER - GENERAL - FRENIC-MULTI INVERTER FRENIC-Multi Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FVR-MICRO S2S INVERTER - GENERAL - FVR-MICRO S2S INVERTER Fuji electric(Inverter) FVR-Micro S2S Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-Mini C2 Inverter t INVERTER - GENERAL - FRENIC-MINI C2 INVERTER FRENIC-Mini C2 Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-AQUA Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-AQUA INVERTER FRENIC-AQUA Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  نیمه هادی های فوجی الکتریک SiC Devices Semiconductors Single-phase and Three-phase Rectifiers Fuji electric (Semiconactor) IGBT-SiC Devices نیمه هادی های فوجی الکتریک
35000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  برد آردینیو اوریجینال Mega 2560 R3 برد مگا R3 2560 اوریجینال ایتالیایی جهت استفاده در پروژه های مختلف با کیفیت بالا
در حال ارسال اطلاعات...