پلکان و قطعات پلکان

32محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  نوارهای ضد لغزش که اصطلاحاً به آنها ترمز پله،استوپ پله،سرگیر پله و ... نیز گفته می شود،در زیرشاخه محصولات ایمنی تردد ساختمان قرار میگیرند که از لیز خوردن در پله ها،رمپها و سطوح مختلف جلوگیری می کنند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  نوارهای ضد لغزش که اصطلاحاً به آنها ترمز پله،استوپ پله،سرگیر پله و ... نیز گفته می شود،در زیرشاخه محصولات ایمنی تردد ساختمان قرار میگیرند که از لیز خوردن در پله ها،رمپها و سطوح مختلف جلوگیری می کنند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  نوارهای ضد لغزش که اصطلاحاً به آنها ترمز پله،استوپ پله،سرگیر پله و ... نیز گفته می شود،در زیرشاخه محصولات ایمنی تردد ساختمان قرار میگیرند که از لیز خوردن در پله ها،رمپها و سطوح مختلف جلوگیری می کنند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  ضد لغزنده پله مگاترد مقاوم ترین و ماندگار ترین محصول ضد لغزنده در دنیا است که با مشارکت مگاپوکسی استرالیا و عمران تجارت دانا در ایران تولید می گردد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  سرگیر پله مگاترد محصولی است که از سر خوردن بر روی پله ها و سطح شیب دار جلوگیری می کند . سرگیر پله مگاترد محصولی بسیار قدرتمند و با دوام در برابر سایش می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استوپ پله مگاترد نوارهای زبری هستند که بر روی انواع سطوح قابلیت نصب دارند که در ابعاد و اندازه های مختلف و بصورت استانداردهای روز جهان تولید گردیده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  نوارهای ضد لغزش که اصطلاحاً به آنها ترمز پله،استوپ پله،سرگیر پله و ... نیز گفته می شود،در زیرشاخه محصولات ایمنی تردد ساختمان قرار میگیرند که از لیز خوردن در پله ها،رمپها و سطوح مختلف جلوگیری می کنند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  نوار ضد لغزش مگاترد ( ضد لغزنده پله و سطح ) جزء محصولات ایمنی تردد به حساب می آیند که باعث جلوگیری از لغزندگی در سطوح و پله ها می گردد .
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  استفاده از محصول ضد لغزنده پله ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  ترمز پله شب تاب مگاترد با قابلیت جذب نور در روشنایی و متساعد کردن نور از خود در تاریکی باعث می شود که راه ها و شرایط آنها مشخص گردد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  ترمز پله مگاترد ( ضد لغزنده پله و سطح ) محصولی جهت ایجاد زبری بر روی سطوح لغزنده مانند پله ها و سطوح شیب دار می باشد . ترمز پله مگاترد با استفاده از محصولات منحصر به فرد تولید گردیده است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  ترمز پله آسان نصب محصول دیگری از ضد لغزنده مگاترد می باشد که علاوه بر حفظ کیفیت بالا و دوام بسیار بالای خود جهت رفاه مشتریانی که می خواهند خودشان اقدام به نصب نماییند تولید گردیده است.
در حال ارسال اطلاعات...