سایر سیم توری ها

3محصول
   
امنیت خرید :
0 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  سیم خاردارگالوانیزه گرم تولید انواع سیم خاردار ( خطی , حلقوی ) با مفتول گالوانیزه گرم
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  توری حصاری (فنس) گالوانیزه گرم تولید انواع توری حصاری ( فنس ) با مفتول گالوانیزه گرم 2.20 الی4 میلیمتر ارتفاع0.5 تا4متر به طول دلخواه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 0 متر مربع
توضیحات مهم:  توری گابیون گالوانیزه گرم توری گابیون با مفتول گالوانیزه گرم 1.90 میلیمتر به طول دلخواه و ارتفاع 1 تا2 متر
در حال ارسال اطلاعات...